AL |

EN

BUILD.ING është studio projektuese e cila merret me projektime arkitektonike si dhe inxhinieri. Në kuadër të saj përfshihen edhe punë të tjera si: dizajn, dizajn mobiljesh, interior, ndërtim, menaxhim, marketing, dizajn grafik, konsulencë dhe lëmi të tjera që i përkasin arkitekturës. Studio është themeluar në Dhjetor të vitit 2008, për të sjellur një rregull dhe jetë më të rehatshme në suaza të arkitekturës.

Ndërmarja Projektuese Ndërtimore BUILD.ING është kompani e cila merret me arkitekturë dhe inxhinieri si dhe shërbimet lidhur me të. Kjo kompani merret edhe me ndërtime të objekteve të ndryshme si: Objekte banimi, Objektet shoqërore, Objekte ekonomike si dhe objekte të natyrave të ndryshme që janë të lidhura me inxhinierinë.