AL

 | EN

Stafi punues:

Stafi punues është i përbëre prej arkitektëve si dhe inxhinierëve të cilët janë gjithnjë në disponim të sjellin më të mirën për ju.

Luan Dalipi, ark

+377 49 674 526
luandalipi@building-ks.net

Rexhep Saliu, inxhinier i ndërtimit

+377 49 361 891
rexhepsaliu@building-ks.net